Kontakt och info
 
 
 
 
 
 
Anna Lena Evehäll
Pastor, Församlingsföreståndare
Telefon: 019-26 13 30, 070-572 68 77
e-post: annalena.evehall@hagakyrkan.se
Louise Östman
Musikansvarig
Telefon: 019-26 13 30
e-post: louise.ostman@hagakyrkan.se
Inger Öhrn
Ordförande
Telefon: 019-26 13 30
e-post: ordforande@hagakyrkan.se
Oskar Garp
Ordförande equmenia i Hagakyrkan
Telefon: 019-26 13 30
e-post: equmenia@hagakyrkan.se
Håkan Torpman
Uthyrning
Telefon: 070-618 49 76
e-post: hakan.torpman@gmail.com
Peter Nolåkers
Webmaster
Telefon: 019-26 13 30
e-post: webmaster@hagakyrkan.se
Församlingens bankgiro:
5647-9306
Församlingens swishnummer:
1234803466 (offer)
1236672604 (kyrkkaffe)
Equmenia i Hagakyrkans plusgiro:
498 95 96-4
Hagakyrkans församlingsnummer:
3260
Equmeniakyrkans bankgiro:
900-3286