Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Onsdag den 20 januari
18.00Tid för bön - i hemmen
 
Söndag den 24 januari
10.00Gemensam Gudstjänst från Betelkyrkan Endast via YouTube. Predikant Anna Lena Evehäll
 
Onsdag den 27 januari
18.00Tid för bön - i hemmen
 
Torsdag den 28 januari
18.30Bokcirkel via nätet - Start Vi läser Tomas Sjödins bok
 
Fredag den 29 januari
18.00Equmenias årsmöte Anmälan till info@hagakyrkan.se senast 10/1
18.00Equmenias årsmöte Anmälan till info@hagakyrkan.se senast 19/1
 
Söndag den 31 januari
10.00Gemensam Gudstjänst från Hagakyrkan Endast via YouTube. Predikant Katarina Linderborg, mötesledare Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Håkan Torpman
 
Onsdag den 3 februari
18.00Tid för bön - i hemmen
 
Söndag den 7 februari
10.00Gemensam Gudstjänst från Betelkyrkan Endast via YouTube. Predikant Magnus Kronberg, mötesledare Anna Lena Evehäll
 
Onsdag den 10 februari
18.00Tid för bön - i hemmen
 
Lördag den 13 februari
16.00Församlingens årsmöte För mer information om genomförande, ta kontakt.
 
Söndag den 14 februari
10.00Årshögtid - Gudstjänst från Hagakyrkan Endast via YouTube. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Jannike och Anders Huss
 
Onsdag den 17 februari
18.00Tid för bön - i hemmen