Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Torsdag den 22 februari
10.00Sticka & Skicka Vi stickar till välgörenhet, fikar och samtalar
 
Söndag den 25 februari
09.15 - 09.45Tid för bön
10.00Gudstjänst. Predikant Sam Pettersson, mötesledare Rigmor K Hermansson, Sång och musik av Leif Sandgren, sång
10.00 - 13.30Tema "Markus" i Betaniakyrkan Gudstjänst och föreläsningar om Markusevangeliet. Predikant Johnny Jonsson, pastor o tidigare lärare på THS
 
Tisdag den 27 februari
10.00 - 11.00Tisdagskaffe. Andakt Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Onsdag den 28 februari
14.00 - 16.00Trivselträff/RPG "Musik i en salig blandning." Jan Inge Hall.
18.30 - 21.00Närområdesträff för Equmeniakyrkan i Närkes Kil Region Svealand inbjuder till träff kring "Sammanhållen mission", Regional kyrkoledare Helen Friberg m.fl.
 
Torsdag den 1 mars
14.00 - 15.30Dagkören övar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
 
Fredag den 2 mars
17.00Världsböndagen Ekumenisk gudstjänst i Betlehemskyrkan. "Allt Gud skapat är mycket gott!"
 
Lördag den 3 mars
15.00Musikcafé, Sång och musik av Fredagskören med kompbandet Gehör
 
Söndag den 4 mars
10.00Gudstjänst med nattvard Söndagsskolan. Utgångskollekt till diakonala kassan.. Predikant Anders Fritzson, mötesledare Per Thunberg, Sång och musik av Kerstin Landell
 
Tisdag den 6 mars
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Onsdag den 7 mars
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Torsdag den 8 mars
10.00Sticka & Skicka Vi stickar till välgörenhet, fikar och samtalar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
 
Söndag den 11 mars
10.00Diakonigudstjänst Offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Diakoni i församlingen. Gäst:. Predikant Marie Lindholm, Equmeniakyrkan, mötesledare Diakonigruppen, Sång och musik av Birgitta Dahlqvist, Staffan & Louise Östman
 
Tisdag den 13 mars
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Onsdag den 14 mars
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Torsdag den 15 mars
14.00 - 15.30Dagkören övar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
17.30 - 18.15GOJO barnkören
18.30 - 20.00I Markus fotspår Vi läser Markusevangeliet
 
Lördag den 17 mars
15.00Musikcafé, Sång och musik av Hagabandet
 
Söndag den 18 mars
10.00Gudstjänst. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Sten Hermansson, Sång och musik av Haga Sång & Spel, Besök av Gideoniterna, utgångskollekt
 
Tisdag den 20 mars
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Onsdag den 21 mars
12.10 - 12.30Lunchmusik. Elever från Karolinska gymnasiets estetprogram.
12.30 - 13.30Sopplunch. Sopplunch med hembakat bröd, kaffe och kaka. Pris: 40,00
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Torsdag den 22 mars
10.00Sticka & Skicka Vi stickar till välgörenhet, fikar och samtalar
14.00 - 16.00Årsmöte för RPG Hagakyrkan. Malin Sandell, lokalplanerare vid Stadsbyggnad i Örebro, informerar om Karlsundsgården. Servering och årsmötesförhandlingar.
17.30 - 18.15GOJO barnkören