Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Söndag den 16 juni
10.00Gudstjänst. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Patrik Lindbäck, Sång och musik av Håkan Torpman
 
Söndag den 23 juni
10.00Gemensam gudstjänst i Betlehemskyrkan Adress: Sturegatan 9. Predikant Katarina Linderborg
18.00Sommarkväll i Haga "I folkton", Sång och musik av Kören Carpe Diem från Hallsberg, Nyckelharpsgruppen Knavrarna
 
Söndag den 30 juni
10.00Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan Adress: Venavägen 21. Predikant Lennart och Annika Davidsson
18.00Sommarkväll i Haga Toner om sommaren-sommarnära, sommarkära melodier. Servering, Sång och musik av Anna-Karin Gillberg Eriksson, piano och sång, Maria Paulsson Sundberg, violin
 
Söndag den 7 juli
10.00Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan Adress: Vasagatan 6. Predikant Rajan G Mall
18.00Sommarkväll i Haga Visor om tro och vardag. Servering, Sång och musik av Lasse Siggelin
 
Söndag den 14 juli
10.00Gemensam gudstjänst i Betelkyrkan Adress: Köpmangatan 19. Predikant Lena Wenzel
18.00Sommarkväll i Haga I nya skor. Servering, Sång och musik av Elise Nestor & Samuel Edenvik