Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Söndag den 11 juni
10.00Gudstjänst. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Håkan Torpman
12.00Församlingsmöte efter gudstjänsten
 
Tisdag den 13 juni
10.00 - 11.00Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal. Andakt. Sommaravslutning
 
Söndag den 18 juni
10.00Gudstjänst Insamling Ljus-projektet. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Anders Jägergård
 
Söndag den 25 juni
10.00Sommargudstjänst i Betaniakyrkan. Predikant Monica Sturzenbecker
18.00Sommarkväll i Haga Berörd, Sång och musik av Fredrik o Monica Sturzenbecker, Erik Wing
 
Söndag den 2 juli
10.00Sommargudstjänst i Betelkyrkan. Predikant Magnus Kronberg, Sång och musik av Silvia Östersjö-Sharp
18.00Sommarkväll i Haga Sång och spel i folkton, Sång och musik av Knavrarna
 
Söndag den 9 juli
10.00Sommargudstjänst i Vasakyrkan. Predikant Rajan Ganda Mall
18.00Sommarkväll i Haga Det lilla och enkla, Sång och musik av Linda Nordin Johansson och Elin Johansson