Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Söndag den 22 maj
10.00Gudstjänst. Predikant Arvid Nyström , mötesledare Lennart Josefsson , Sång och musik av Haga Sång & Spel
 
Tisdag den 24 maj
10.00Tisdagskaffe Seniorcafé, samtal och gemenskap. Andakt
15.30 - 17.00Nyckelharpsgruppen Knavrarna
 
Onsdag den 25 maj
14.00 - 16.00Trivselträff/RPG. Trubaduren Håkan Isacsson
18.00Tid för bön
 
Söndag den 29 maj
10.00Gudstjänst Missionsinformation. Predikant Elin Westöö , Sång och musik av Gunnar Breving
 
Söndag den 5 juni
10.00Pingstdagen. Gudstjänst med nattvard. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Hanna Karin Lundblad, sång/eufonium
 
Tisdag den 7 juni
10.00Tisdagskaffe - våravslutning Seniorcafé, samtal och gemenskap
 
Söndag den 12 juni
10.00Gudstjänst. Predikant Julia Strömner, mötesledare Christer Johansson, Sång och musik av Jannike och Anders Huss
 
Söndag den 19 juni
10.00Gudstjänst. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Linda Nordin Johansson