Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Söndag den 20 juni
10.00Gudstjänst via Youtube från Betelkyrkan. Predikant Magnus Kronberg, mötesledare Anna Lena Evehäll
 
Söndag den 27 juni
10.00Sommargudstjänst från Equmeniakyrkorna i Örebro via Youtube. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Equmeniakyrkornas pastorer , Sång och musik av Monica Sturzenbecker
 
Söndag den 4 juli
10.00Sommargudstjänst från Equmeniakyrkorna i Örebro Betaniakyrkan, via YouTube. Predikant Monica Sturtzenbecker, Sång och musik av Monica Sturtzenbecker, Evert och Gunilla Olausson
 
Söndag den 11 juli
10.00Sommargudstjänst från Equmeniakyrkorna i Örebro Hagakyrkan, via YouTube. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Jannike och Anders Huss
 
Söndag den 18 juli
10.00Sommargudstjänst från Equmeniakyrkorna i Örebro Betlehemskyrkan, via YouTube. Predikant Katarina Linderborg och Ann-Charlotte Mellåker, Sång och musik av Damkör och Kersti Esselvall Smårs