Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Onsdag den 5 oktober
18.00Tid för bön
19.00 - 21.00Haga Sång & Spel Körövning
 
Torsdag den 6 oktober
10.00 - 12.00Sticka & skicka Vi stickar för att sprida värme, fikar och samtalar om angelägna frågor.
14.30 - 17.30Bårtäckegruppen möts
 
Lördag den 8 oktober
09.00 - 15.00Att vara församling i vår tid Seminariedag för Equmeniakyrkans församlingar i Örebro i Betlehemskyrkan. Anmälan för lunch senast 1/10
 
Söndag den 9 oktober
10.00Gemensam Gudstjänst i Längbro Kyrka Tacksägelsedagen . Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Haga Sång & Spel
18.00Musik i Haga (OBS! Söndag) Besök av Gunilla Frödén och Sten Bäckman med vänner.
 
Tisdag den 11 oktober
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Seniorcafé, samtal och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafe Vi tränar på att prata svenska och fikar.
 
Onsdag den 12 oktober
14.00 - 15.30Trivselträffar/RPG inbjuder till promenad. Medtag eget fika. Samling vid Hagakyrkan.
18.00Tid för bön
19 - 21.00Haga Sång & Spel Körövning
 
Torsdag den 13 oktober
14.30 - 17.30Bårtäckegruppen möts
 
Fredag den 14 oktober
18.00 - 20.30TacoLov-kväll i Hagakyrkan Arr. Equmenia i Hagakyrkan och Betelkyrkan. Självkostnadspris.
 
Lördag den 15 oktober
15.00 - 17.00Musikcafe i Haga Sångprogram med Fredagskören, sen fikar vi., Sång och musik av Fredagskören
 
Söndag den 16 oktober
10.00Gudstjänst. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Unisona sånger med församlingen
 
Tisdag den 18 oktober
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Seniorcafé, samtal och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafe Vi tränar på att prata svenska och fikar.
 
Onsdag den 19 oktober
14.00 - 15.30Trivselträffar/RPG inbjuder till promenad. Medtag eget fika. Samling vid Hagakyrkan.
18.00Tid för bön
19.00 - 21.00Haga Sång & Spel Körövning
 
Torsdag den 20 oktober
10.00 - 12.00sticka & skicka Vi stickar för att sprida värme, fikar och samtalar om angelägna frågor.
14.30 - 17.30Bårtäckegruppen möts
 
Lördag den 22 oktober
09.00 - 13.00Städdag ute och inne
 
Söndag den 23 oktober
10.00Gudstjänst Söndagsskolan. Predikant Anders Fritzson
 
Tisdag den 25 oktober
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Seniorcafé, samtal och gemenskap. Andakt.
14.00 - 15.30Språkcafe Vi tränar på att prata svenska och fikar.
 
Onsdag den 26 oktober
14.00 - 15.30Trivselträff/RPG. Musiken och tron! Församlingsherde Sonya Wallentin
18.00Tid för bön
19.00 - 21.00Haga Sång & Spel Körövning
 
Torsdag den 27 oktober
14.30 - 17.30Bårtäckegruppen möts
18.30 - 21.00Kompgrupp T Boström Repetition med kompgruppen till körprojektet med T Boström
 
Söndag den 30 oktober
10.00Gudstjänst Missionsinformation. Predikant Roger Samuelsson , Sång och musik av Gunnar Breving
 
Tisdag den 1 november
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Seniorcafé, samtal och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafe Vi tränar på att prata svenska och fikar.
 
Onsdag den 2 november
18.00Tid för bön
19.00 - 21.00Haga Sång & Spel Körövning
 
Torsdag den 3 november
10.00 - 12.00Sticka & Skicka Vi stickar för att sprida värme, fikar och samtalar om angelägna frågor.
14.30 - 17.30Bårtäckegruppen möts
16.30 - 18.30Barnkören
 
Fredag den 4 november
15.30 - 17.30Fredagskören