Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Tisdag den 21 maj
10.00 - 11.00Tisdagskaffe, seniorkafé och samtal
14.00 - 15.30Språkcafé, vi talar svenska och fikar
 
Onsdag den 22 maj
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Torsdag den 23 maj
16.00 - 18.30Skapande grupp
18.00Missionssamling i Vasakyrkan. Landet Ecuador Berättelser om landet, människorna och kyrkan. Arr. EK i Örebro. Insamling "Vingar till frihet"
 
Söndag den 26 maj
10.00Gudstjänst. Predikant Susanna Ehlde
 
Tisdag den 28 maj
10.00 - 11.00Tisdagskaffe, seniorkafé och samtal
14.00 - 15.30Språkcafé, vi talar svenska och fikar
 
Onsdag den 29 maj
14.00 - 16.30Trivselträff/RPG. Minns du sången med vår- och sommarsånger. Mats Backlund.
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Söndag den 2 juni
10.00Gudstjänst med nattvard Församlingsmöte efter gudstjänsten. Predikant Anna Lena Evehäll
 
Söndag den 9 juni
10.00Gudstjänst. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Kerstin Landell
 
Söndag den 16 juni
10.00Gudstjänst. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Anders Jägergård