Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Söndag den 16 augusti
10.00Enkel Gudstjänst i Hagakyrkan . Predikant Ann-Louise Holmlind
 
Söndag den 23 augusti
10.00Enkel Gudstjänst i Hagakyrkan. Predikant Petter Hermansson
 
Lördag den 29 augusti
10.00 - 12.00Uteaktivitet för barn, unga och barnfamiljer Equmenia i Haga & Betel inbjuder till lek och korvgrillning i Varbergaskogen.
 
Söndag den 30 augusti
10.00Enkel Gudstjänst i Hagakyrkan. Predikant Ann-Louise Holmlind
11.00Församlingsmöte
 
Söndag den 6 september
10.00Gudstjänst för alla åldrar, med nattvard Uppstart för hösten. Predikant Ann-Louise Holmlind , Sång och musik av Håkan Torpman
 
Söndag den 13 september
10.00Gudstjänst. Predikant Petter Hermansson