Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Onsdag den 3 juni
18:00 - 18:45Tid för bön - i era hem
 
Torsdag den 4 juni
19.00Pilgrim i parken Betlehemskyrkan inbjuder till enkel pilgrimsvandring i Stadsparken. Samling vid "soffan", Kristinagatan 6. Samtal om angelägna teman.
 
Söndag den 7 juni
10.00Gudstjänst på Youtube. Predikant Katarina Linderborg
11.00 - 14.00Söndagsskolans sommarfest För barn och föräldrar. Samling vid Barnens Trädgård i Karlslund. Medtag matsäck. Möjlighet till korvgrillning.
16.00 - 17.00Andakt Kyrkan är öppen för andakt
 
Onsdag den 10 juni
18:00 - 18:45Tid för bön - i era hem
 
Söndag den 14 juni
10.00Gudstjänst via Youtube Pilgrimsgudstjänst. Predikant Rajan Ganda Mall, Sång och musik av Sångare och musiker från Hagakyrkan
16.00 - 17.00Andakt Kyrkan är öppen för andakt
 
Onsdag den 17 juni
18:00 - 18:45Tid för bön - i era hem
 
Söndag den 21 juni
10.00Gudstjänst via Youtube. Predikant Magnus Kronberg
16.00Andakt Kyrkan är öppen för andakt
 
Onsdag den 24 juni
18:00 - 18:45Tid för bön - i era hem
 
Lördag den 27 juni
09.00 - 21.00INSTÄLLT! Resa till Ingmarsspelen i Nås.
 
Söndag den 28 juni
10.00Gudstjänst via Youtube. Predikant Anna Lena Evehäll
16.00 - 17.00Andakt Kyrkan är öppen för andakt