Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Tisdag den 28 november
10.00 - 11.00Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal. Andakt
14.00 - 15.30Språkcafé, vi talar svenska och fikar
 
Onsdag den 29 november
14.00 - 16.00Trivselträff/RPG. Sånger av Artur Eriksson. Åke Nordqvist, sång. Hans Carlén, piano.
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Torsdag den 30 november
10.00 - 12.00Sticka & Skicka Vi stickar, samtalar och fikar. Stickningen värmer oss som stickar och de som får våra stickade plagg.
 
Söndag den 3 december
10.00Adventsgudstjänst Insamling till EK Internationella arbete. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Haga Sång & Spel
 
Tisdag den 5 december
10.00 - 11.00Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal
14.00 - 15.30Språkcafé, vi talar svenska och fikar
 
Onsdag den 6 december
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Söndag den 10 december
10.00Gudstjänst med nattvard Söndagsskolan. Insamling till EK Internationella arbete. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Kerstin Landell
 
Tisdag den 12 december
10.00 - 11.00Tisdagskaffe, seniorcafé och samtal Terminsavslutning
14.00 - 15.30Språkcafé, vi talar svenska och fikar Terminsavslutning
 
Onsdag den 13 december
14.00Trivselträff/RPG Lucia med elever från Hagaskolan. Tillsammans med PRO i Haga.
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Lördag den 16 december
16.00 - 18.00Musik i Haga Kören Vox Eya under ledning av Caroline Welin
 
Söndag den 17 december
10.00Gudstjänst - vi sjunger in julen Insamling Ljus-projektet samt till EK Internationella arbete, Sång och musik av Haga Sång & Spel
 
Söndag den 24 december
11.00Julafton - samling vid krubban. Predikant Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Evelina Balke