Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Tisdag den 30 november
10.00Tisdagskaffe Seniorcafé och förmiddagskaffe, samtal och gemenskap
 
Onsdag den 1 december
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Torsdag den 2 december
10.00 - 12.00Sticka & skicka Vi stickar, fikar och samtalar.
15.00 - 18.00Studiecirkel - Bårtäcke Systuga
 
Söndag den 5 december
10.00Gudstjänst med nattvard Söndagsskolan. Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Christer Johansson, Sång och musik av Håkan Torpman
 
Tisdag den 7 december
10.00Tisdagskaffe Seniorcafé och förmiddagskaffe, samtal och gemenskap. Andakt.
 
Onsdag den 8 december
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Torsdag den 9 december
14.00 - 18.00Studiecirkel Bårtäcke Systuga
18.30Församlingsstyrelsen möts
 
Söndag den 12 december
10.00Gudstjänst Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.. Predikant Ulf Schöier , mötesledare Anna Lena Evehäll, Sång och musik av Jannike och Anders Huss, Lars-Eric Lauenstein, Maria Åström
 
Tisdag den 14 december
10.00Tisdagskaffe Seniorcafé och förmiddagskaffe, samtal och gemenskap
 
Onsdag den 15 december
18.00 - 18.45Tid för bön
 
Lördag den 18 december
12.00 - 16.30Repetition Sångverkstan repeterar inför Julkonsert
17.00 - 19.00Julkonsert Solister och damkör från Sångverkstan under ledning av Caroline Ericson Welin sjunger för och tillsammans med oss. Kollekt, Sång och musik av Sångverkstan
 
Söndag den 19 december
10.00Gudstjänst Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.. Predikant Arvid Nyström, mötesledare Arne Hermansson, Sång och musik av Kerstin Landell
 
Söndag den 26 december
10.00Missionsgudstjänst Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. . Predikant Leslie Ron, mötesledare Missionsgruppen