Vi har haft årsmöte
Publicerad 2015-04-18 av Peter Nolåkers
 
Lördagen den 7 februari 2015 samlades vi till församlingens 26:e årsmöte. Årsberättelsen innehöll i år en ny verksamhetsgren, nämligen Sticka & Skicka.

Bland sedvanliga årsmötesförhandlingar valdes enhälligt Inger Öhrn till ny ordförande i församlingen efter Sten Hermansson, som redan tidigare önskat avgå. Som nya ledamöter valdes Maria Åström och Harriet Hjalmarsson. Avgående styrelseledamöterna Daniel Dager-näs och Håkan Torpman avtackades med blommor för sina goda insat-ser. Eva Hansen kunde inte närvara och kommer därför att avtackas vid senare tillfälle.

Den nya styrelsen består utav:
Solveig Bergelin, Kjell Dagheden, Harriet Hjalmarsson, Inger Öhrn, Lennart Josefsson, Maria Åström, Sten Hermansson samt pastor Ann-Louise Holmlind.
Arkiv
Söndagsandakter
2020-12-27 av Sune Bergelin
Aktivitetsdag
2020-08-25 av Sune Bergelin
Gudstjänst på YouTube
2020-05-02 av Peter Nolåkers
Lista äldre inlägg