Samlas?
Publicerad 2021-06-01 av Anna Lena Evehäll
 

Vi har nått fram till slutet av maj och närmar oss juni. Folkhälsomyndigheterna har gett och ger nya instruktioner kring hur vi kan samlas med jämna mellanrum. Då smittoläget i Örebro ännu är ganska omfattande trots en nedåtgående trend så har styrelsen beslutat att vi samlar inte människor till gudstjänst under juni månad. Vi får ännu följa gudstjänsterna via YouTube. Under sommaren samarbetar Equmeniakyrkorna i Örebro kring gudstjänsterna via YouTube. När vi åter samlas efter sommaren så kommer gudstjänsten att vara öppen för ca 50 deltagare och även sändas via YouTube. Vi får återkomma med uppdaterad information allt eftersom. 

Jag sänder med er en välsignelse som senast delades på församlingsstyrelsens möte

Välsigna oss Gud,

med solens ljus ovan oss.

med jordens kraft under oss.

Med vänners omsorg runt omkring oss.

Med din avbild djupt inom oss.

Med din framtid framför oss.

Amen

Arkiv
Det slitna bordet
2024-06-19 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg