Samhällsansvar
Publicerad 2021-10-22 av Anna Lena Evehäll
 

24 oktober infaller FN-dagen. Det är allmän flaggdag utöver Sverige. FN-dagen handlar om att lyfta upp minnet av att FN-stadgan trädde i kraft den här dagen och har firats sedan 1948. Det handlar om att se till att de mänskliga rättigheterna följs och skapa band mellan länder för att lättare kunna lösa konflikter. En viktig dag att hålla i minnet med andra ord. Att vara människa har sina utmaningar och de kan sannerligen skifta det vet vi. Om jag bara skriver ord som Gaza-remsan, klimatfrågan, konflikten på Balkan... ja, då kan vi se lidande, lidande människor framför oss. Det är alltid människor som hamnar i kläm i konflikter kring områden, gränser, klimatpåverkan, tillgången på vaccin. Att samarbeta är nödvändigt, mer än nödvändigt för mänskligheten. Samma dag som i år är en söndag är temat i kyrkoåret "Samhällsansvar". Vad tänker du att du som människa och kristen behöver ta för samhällsansvar? Jag funderar ofta på det. Innebär det att höja sin röst? Att fortsätta rösta i allmänna val? Att bedriva opinionsbildning i viktiga frågor? Att hålla sanning högt och bidra till att mota de så kallade "nät-trollen"? Att ta ett ökat ansvar för klimatfrågan gällande konsumtion av varor, resandet, mat? Många frågor. Vi behöver som kyrkan och som enskilda fundera vidare kring detta, prata med varandra kring det. Equmeniakyrkan har likt fler kyrkor utlyst Klimat-nödläge. Vad får det för konsekvenser?

Låt oss samtala vidare kring detta!

Anna Lena Evehäll

Arkiv
Det slitna bordet
2024-06-19 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg