VFU-are
Publicerad 2023-02-21 av Anna Lena Evehäll
 

Världen är full av förkortningar. Här finns RMR, RFR, RK, EK och så kan uppräkningen fortgå. Själv ska jag ha en VFU-are några veckor i vår. En VFU-are är en person som ska göra Verksamhetsförlagd utbildning, praktik med annat ord. En person som läser till Pastor och ska ordineras i Equmeniakyrkan framöver. En person som ska vandra vid min sida för att se pastorsyrket utifrån hur långt man kommit i sin utbildning och vad man just nu läser för kurser på THS/EHS i Bromma.

Mycket i världen förändras men en hel del består. Vandrade inte Jesus kring med 12 VFU-are under sitt liv? Vi kallar dem lärjungar, men man kan kanske kalla dem för gesäller. De vandrade med för att se med egna ögon och prova på Guds rikes närvaro, kraft och liv. De fick tre år med sin Mästare, sin handledare och mentor. Sen, efter dramatiska händelser påsken i Jerusalem, så fick de ta steg ut och själva bli ledare, mentorer, evangelister, pastorer – kalla dem vad ni vill. Tre år satt starka spår i dem. Förändrade deras liv och ändrade historiens gång på flera olika sätt.

Är det inte så för oss alla? Vi har vid något tillfälle valt att ta emot evangeliets erbjudande om livsgemenskap med Gud själv. Vi har vandrat vid Söndagsskollärare sida, vid scoutledares sida, vid körledares sida, i gudstjänstgemenskap med en församling. Möten har sätt prägel på vår tro. Vi har alla genomlevt VFU-perioder i våra liv. Verksamhetsförlagd utbildning i tron och efterföljelsen av Jesus Kristus. Mycket har varit bra. Annat kanske dåligt. En del erfarenheter kunde vi kanske varit utan? Allt är lagt till vår erfarenhetsbank.

Mitt bidrag den här våren till en VFU-ares erfarenhetsbank är att låta personen ifråga vandra vid min sida och få dela min erfarenhet av att vara pastor och församlingsföreståndare sedan 35 år tillbaka.

 

                                                                                                Anna Lena Evehäll

Arkiv
"Jag har aldrig fått se hans ansikte..."
2024-04-03 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg