Din stund på jorden
Publicerad 2015-06-16 av Ann-Louise Holmlind
 

I romanen Din stund på jorden av Wilhelm Moberg, finns ett av hans mest älskade citat: "Du skall alltid tänka: Jag är här på jorden en enda gång! Jag kan aldrig komma hit igen! (Därför) Ta vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva inte bort det! För nu är det din stund på jorden!".

Just nu och just här är din stund på jorden. Ingen av oss vet hur lång den blir. Men den är här och den är nu. Att livet är begränsat och att tiden är begränsad gör att det blir viktigare vad vi gör med den tid vi har. Att vi vårdar våra relationer, till oss själva, till medmänniskan, till skapelsen och till Gud. Men egentligen börjar allt i den fjärde relationen, den till Gud. För frågan om Gud finns eller inte kan inte vara ett valfritt tillägg till livet. Tron på Gud gör att vi lever ansvarigt och i förundran.Arkiv
"Jag har aldrig fått se hans ansikte..."
2024-04-03 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg