Av kärlek offrade han sig
Publicerad 2015-04-01 av Peter Lyxell
 

Vid Jesu kors stod hans mor, den lärjunge han älskade och några av hans vänner. De stod där den första långfredagen, läser vi i evangelierna. Vi kan följa händelserna i passionstiden noga eftersom det finns utförligt beskrivet hos de fyra evangelisterna. Och nu har vi hunnit fram till hans död på Golgata kulle utanför Jerusalem. Vi stannar upp vid hans kors och det är många tankar som gör sig gällande: Sorg och vanmakt med också hopp, förundran och tacksamhet.

Men allra först måste vi konstatera att Gud var tvungen att gå tillrätta med synden i våra liv. Han älskar sin skapelse och människan som han har skapat till sin avbild så högt att han inte kan tolerera att den onda makten får övertaget över världen. Därför ger han världen det yttersta offret av alla. Han offrar sin egen son.

Aposteln Paulus säger att han som var utan synd, blev gjord till synd för att vi skulle få rättfärdighet (2 Kor 5:21).
Kristus, Guds egen Son, själv utan synd, gick av kärlek in under hela mänsklighetens synd och skuld. Han tog på sig konsekvenserna av att synden måste leda till döden. Kristus går in under allt detta. Han som är Guds egen Son men också en verklig människa, kan fullt ut identifiera sig med oss, och därför gå in i vårt ställe.

Därför förkunnar Kristi kors mer än allt annat Guds kärlek. Större kärlek kan ingen visa än att han ger sitt liv för sina vänner, sa Jesus själv (Joh 15:13). Aposteln säger: "Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare." (Rom 5:8)
Utan att vi gjort något för att förtjäna det försonade Gud världen med sig själv i Kristus. Synden är straffad och dess makt över oss är krossad. Därför kallar Kristi kors på oss alla i dag på Långfredagen. "Kom ty nu är allt fullbordat Kom ni som arbetar och är betungade. Kom du som plågas av synder och försummelser. Kom du som plågas av misslyckanden, som gått vilse, som styrs av dina begär. Kom du och låt dig omfamnas av korsets evangelium. Jesus har försonat allt. Guds vrede kommer inte att drabba dig. Din tro på Jesus kommer att räknas dig till rättfärdighet.”

I dag sträcker han ut sina armar mot hela världen. Han är rättfärdighetens sol, som har läkedom under sina vingar (Mal. 4:2). Lämna dina synder till honom i dag vid korsets fot. Det är det han vill ta ifrån dig och mig. Då går vi förnyade härifrån, för vid korsets fot får vi ta emot rättfärdighet, frid och salighet.
Ingen annanstans finns den gåvan att få. Frälsaren Jesus sträcker ut sina sårmärkta händer mot dig. Det är nåd alltsammans.

 AMEN

Arkiv
"Jag har aldrig fått se hans ansikte..."
2024-04-03 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg