Insamling till mission
Publicerad 2015-12-22 av Ann-Louise Holmlind
 

Under december och januari har vi vår årliga insamlingsperiod till mission i andra länder. Kampanjen heter "Tänd ett ljus". Equmeniakyrkan arbetar i nästan 30 länder, främst genom nationella kyrkor, lokala församlingar och kristna organisationer. "Människor längtar efter en ljus framtid, efter hopp och fred. Tillsammans kan vi i Equmeniakyrkan bidra till detta, genom att peka på Kristus, som är världens ljus." skriver kyrkoledare Lasse Svensson och Gerhard Wilhelmsson som är internationell koordinator.

Vi kan ge på olika sätt. Genom postgiro 90 03 28-6, bankgiro 900-3286, swish: 90032 86. Skriv LJUS som meddelande. SMS: Sms:a ljus till 72980 så skänker du hundra kronor. Mer information finns på www.equmeniakyrkan.seArkiv
Söndagsandakter
2020-12-27 av Sune Bergelin
Aktivitetsdag
2020-08-25 av Sune Bergelin
Gudstjänst på YouTube
2020-05-02 av Peter Nolåkers
Lista äldre inlägg