Nyårsbön - en bön om fred
Publicerad 2016-01-13 av Peter Lyxell
 

Allsmäktige Gud,
vi lyfter våra hjärtan till dig
och ber om din barmhärtighet.
Se till oss, dina barn,
i det kaos vi upplever just nu
i denna oroliga värld,
så full av lidande, smärta,
uppgivenhet, förföljelse,
våld, bitterhet, hat,
och – framför allt – orättfärdighet.
Gud, förbarma dig över oss.
O Gud, se till alla dem
som förföljs och torteras
- försvara dem.
Se till alla dem som berövats sina nära
- ge dem tröst.
Ge ett hem till de hemlösa,
låt de sjuka tillfriskna,
förmå de som gjort sig skyldiga till övergrepp
att känna ånger.
Ge världens ledare din ledning.
Vi ber att fred och rättvisa
ska bli rådande överallt.
O Gud, ge oss fred
- inte den slags fred som världen kan ge –
utan din himmelska, eviga fred
som du lovat oss djupt i våra hjärtan.
Ge oss kraften att förlåta och glömma
och fyll våra hjärtan med kärlek till alla,
ditt heliga namn till ära.
Amen.
~~Ärkebiskop Dr Anba Abraham, Koptiska Ortodoxa Patriarkatet i Jerusalem~~

Arkiv
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Vem är Jona?
2024-01-24 av Anna Lena Evehäll
2024-01-19 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg