Kompetensutvecklingsprogram
Publicerad 2017-10-10 av Anna Lena Evehäll
 

Equmeniakyrkan satsar på kompetensutveckling för anställda i församlingarna, kallat KUP, Kompetensutvecklingsprogrammet. Med start i oktober och tre gånger under kommande arbetsår inbjuds anställda till fortbildning. Pastor Anna Lena och styrelsen i Hagakyrkan valde spåret som heter "Att forma ett levande arbete bland barn och unga". Under tre dagar förra veckan åkte jag till Stockholm, Bromma Folkhögskola för att möta 11 kollegor och några föreläsare i ämnet. Jag är nu på mitt 30:e år som pastor och är glad för att ha fått möjligheten att fräscha upp tänkandet kring vårt arbete bland barn och unga. Equmenia har centralt jobbat hårt med ett tänkande kring att ge barn och unga del av evangeliet i livets olika åldersfaser. Vad behöver en liten människa, en lite större människa och en ung tonåring, för att inte tala om de som går in i vuxenlivet fram till 25-års åldern, för att möta Jesus, komma till tro och växa, leva i sin tro för att senare gå in och ta ansvar i och för Guds rike? Hur kan vi i Hagakyrkan bidra till att unga människor får del av tron, av relationen till Jesus på bästa sätt? Den frågan kommer vi att få jobba fortsätta jobba med framöver. Vår önskan är ju att alla ska få del av evangeliet. Det är vår längtan, vårt uppdrag och vår kallelse. Det är spännande frågor att jobba med. 

Vad behöver du för att växa och mogna i tron på Jesus Kristus? Vad har du fått med dig under din livsvandring?

/Pastor Anna Lena 

Arkiv
Det slitna bordet
2024-06-19 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg