Sommartider
Publicerad 2018-06-05 av Anna Lena Evehäll
 

Efter en maj som varit mer lik juli när det gäller vädret så är vi nu redan inne i juni. Talet om vädret har upptagit våra tankar, våra samtal. I söndagens gudstjänst var temat "Vårt dop". Jag försökte uppmuntra till samtal kring kyrkfikaborden om dopet. Vad innebär det att vara döpt till Kristus? Hur lever du i ditt dop? Vad säger det dig om din identitet att du genom dopet tillhör Kristus, och han dig? Hur tar vi steg närmare Gud, hur närmar vi oss Gud?

Jag hörde fragment av samtal när jag gick mellan fikaborden. Dopet är Guds gåva till dig och mig. När Bibeln talar om dopet är det med starka symboler. Tron och dopet är livsförändrande för dig och mig. Vi lämnar ett liv och går in i ett nytt med Kristus, vi dör bort från det gamla och reses upp till ny livsgemenskap, vi går från mörker till ljus, vi begravs med Kristus, räddas genom dopet, ett bad som återföder och förnyar genom den heliga Ande. Starka ord som uttrycker kraften i att var döpt till Kristus, tagit emot helig Ande. 

Gud har satt sin vattenstämpel på oss i dopet. En vattenstämpel som intygar äktheten i att jag nu är Guds barn. Tron är äkta vara. Jag får likt en sedel som när man håller den mot ljuset och ser vattenstämpeln, äkthetsintyget - hålla upp mitt liv mot Livets ljus, Kristus och se att vår relation, min tro på Kristus är äkta. Vattenstämpeln intygar att jag verkligen är hans, och han är min. Det är äkta vara! Jag är Guds barn, jag tillhör Gud. Det kan ingen ta ifrån mig. 

Lev i ditt dop. Påminn dig var morgon om vem du tillhör. Överlåt dig varje morgon till Gud, till Guds kärlek och ljus. En enkel handling, enkla ord - MEN - som kan förändra oss dag för dag, påminna oss om vilka vi är. Lev i Guds nåd! 

Gud välsigne dig!

Anna Lena, pastor

Arkiv
Det slitna bordet
2024-06-19 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg