Vi går vidare ...
Publicerad 2018-08-07 av Sune Bergelin
 

I fortsättningen håller vi nu gudstjänst på ordinarie tid kl 10 varje söndag. Men redan den 19 augusti kommer ett undantag, den traditionella ekumeniska gudstjänsten i Stadsparken som börjar kl 11. Program för respektive gudstjänst återfinns under Hagakyrkans program. Övriga verksamheter, såsom Dagkören, Haga Sång & Spel, Tisdagsfikat, RPG-träffar, Sticka o skicka, Språkcafé, mm drar igång efterhand som sommaren går över i höst.

Arkiv
Allhelgonatid
2018-10-21 av Sune Bergelin
Konstutställning
2018-10-10 av Sune Bergelin
Nu är höstterminen igång
2018-09-15 av Sune Bergelin
Lista äldre inlägg