Vintervitt
Publicerad 2019-02-19 av Anna Lena Evehäll
 

Vintervitt - hela vår värld är nu vintervit. Vi är mitt i vintern. Ömsom snöfall, kallgrader. Ömsom tö och blöta. Ömsom dis och dimma, och ömsom solsken. Allt för lite solsken. Vi drar ner våra luvor och hoppas på bättre dagar. Några längtar efter skidåkningen, njuter av spåren, pisten. Någon ramlar. Någon bryter armen. Någon blundar och hoppas på våren genom att köpa tulpaner för köksbordet. Vi saknar färg. Men är vintervitt en enda färg? Är det inte en kaskad av färger, om än något nedtonade? Vitt kan vara gråvitt, blåvitt, ljust, mörkt, vitt kan vara lätt och luftigt som en snöflinga. Eller vattentungt och nästan mörkt. Snö kan bli smutsig och nästan svart. Vitt är inte en enda färg. Det är många nyanser av vintervitt runt omkring oss. 

Jag tänker på Gud, på min tro och funderar om det inte finns många nyanser av även av Gud. Jag har nyss varit på kurs kring Bibeläventyret som är en metod att lära ut kring Gamla Testamentet för årskurs 4 i grundskolan. I Gamla Testamentet finns många nyanser av Gud. Skaparen, livgivaren, vännen, den förbundne, den svartsjuke, den rasande, den stilla susningen. Gud är i sig själv många nyanser. Så också vi. Vi bär alla med oss många nyanser i vårt inre. Här finns spår av glädje, som gör vår blick ljus. Här finns spår av sorg, som gör våra ögon mörka. Här finns spår av tacksamhet som gör oss milda till sinnet. Här finns spår av ilska som gör oss svarta till sinnet. Spår på spår, nyans på nyans. Erfarenheter av liv, erfarenheter av tro, erfarenheter av Gudsnärvaro. I mig lever några ord ur Romarbrevet (kapitel 5) där det står "alla har vi fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus". Det är några ord jag stavar på ständigt, som ger mig hopp, glädje, tillit, tro... om och om igen. Guds överflödande nåd - Jesus Kristus. 

Anna Lena Evehäll

Arkiv
Det slitna bordet
2024-06-19 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg