En spejare i tiden
Publicerad 2019-05-15 av Anna Lena Evehäll
 

Ett säkert vårtecken - om inte så fullt glädjande som andra - är att "kyrkmåsarna" är tillbaka i Hagakyrkan. Vi har även denna vår en spejare på vårt tak, sittandes på takets kors: kyrkmåsen. Spejare har kyrkan haft genom alla tider. I bibelns värld, i bibeln finns Gamla Testamentets spejare i form av profeterna. De som Gud ger en speciell kallelse att se sin samtid, tolka den och sätta in den i Guds perspektiv och tanke. De ser syner. De hör budskap. De gestaltar i sina egna liv Guds tanke och vilja. Många gånger under stort motstånd från prästerna, de skriftlärda och kungarna. De bär namn som Hosea, Amos, Jesaja, Nahum och Malaki. Namn vi kanske har hört, läst men ganska sällan refererar till. I Nya Testamentet finns apostlarna, evangelisterna som med hjälp av den Heliga Ande, även kallad Hjälparen, ska navigera i sin samtid, gestalta evangeliet i Roms olika utposter och kulturer, språk. Dagens mest kända "spejare", "profet" är kanske Greta Thunberg. En tonåring som klimatförändringarna har berört så djupt att hon blivit dess främsta språkrör i vår tid. En ung människa som fått stort genomslag i vår egen tid, en ung människa med aspergers syndrom. För många ses kanske det som ett stort hinder, i hennes fall säger hon att det är en tillgång. Vilka spejare i vår egen tid lyssnar du till? Vilka ord berör dig? Under fastan utmanas vi av Equmeniakyrkan att Klimatfasta. Har du tagit de orden på allvar? Provat att ändra ditt beteende, dina vanor när det gäller resor, konsumtion, vad och hur vi äter? Är du kanske själv en spejare?

Anna Lena Evehäll

Arkiv
"Jag har aldrig fått se hans ansikte..."
2024-04-03 av Anna Lena Evehäll
Berättelsen
2024-03-26 av Peter Lyxell
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg