Kontakt och info
 
 
 
 
 
Anna Lena Evehäll
Pastor, Församlingsföreståndare
Telefon: 019-26 13 30, 070-572 68 77
e-post: annalena.evehall@hagakyrkan.se
Arne Hermansson & Karin Andersson
Ordförande
Telefon: 019-26 13 30
e-post: ordforande@hagakyrkan.se
Karin Andersson
Ordförande equmenia i Hagakyrkan
Telefon: 019-26 13 30
e-post: equmenia@hagakyrkan.se
Gunilla Muhr
Uthyrning
Telefon: 070-531 89 88
e-post: uthyrning@hagakyrkan.se
Peter Lyxell
Webmaster
Telefon: 019-26 13 30
e-post: webmaster@hagakyrkan.se
Församlingens bankgiro:
5647-9306
Församlingens swishnummer:
1234803466 (offer)
1236672604 (kyrkkaffe)
Equmenia i Hagakyrkans plusgiro:
498 95 96-4
Hagakyrkans församlingsnummer:
3260
Equmeniakyrkans bankgiro:
900-3286