Veckodag: Vissa Söndagar
Tid: Efter gudstjänst
Åldersgrupp: Alla åldrar
Kontaktperson: Anders Fhager, 073-0801257
Grön Kyrka

Grön kyrka är ett nätverk för kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Det är Sveriges kristna råds arbetsgrupp för miljö och klimat, med representanter för alla kyrkosamfund i Sverige, som står bakom Grön kyrka och har ett övergripande ansvar för Grön kyrkas idé.

Hagakyrkan beslutade vid årsmötet i februari 2022 att bli en Grön kyrka. När en församling blir en Grön kyrka finns det ett antal punkter som församlingen ska göra. I Hagakyrkan har vi beslutat att arbeta med de olika delarna på det här sättet:

  • Vilja ta ytterligare steg i församlingens arbete med miljö och klimat inom de områden som ligger församlingen närmast. I Hagakyrkan har vi inlett en studiecirkel kring miljö och klimat där möjlighet ges att delta aktivt. Dessutom fortsätter vi att jobba med rättvisefrågor genom t.ex. Fairtrade.
  • Konkretisera sitt engagemang för miljö och klimat genom någon aktiv handling eller beslut. I Hagakyrkan ska engagemanget för miljö och klimat genomsyra handling och beslut i alla råd och grupper. Alla råd och grupper får i uppdrag att ta fram förslag på vad de kan bidra med.
  • Arrangera eller delta i de nätverksträffar som arrangeras i dess närhet. I Hagakyrkan har vi bildat en grupp för Grön kyrka där medlemmarna och andra intresserade kommer att delta i träffar med andra församlingar i Örebro. En uppstartsträff hölls i mars 2022.
  • På olika vis och efter församlingens förutsättningar agera för bättre miljö och klimat i sitt närområde. En möjlighet kan vara att församlingen försöker påverka lokala politiska beslut som rör klimat och miljö.
  • Be för andra Gröna kyrkor i deras arbete. För Hagakyrkan innebär det att vi i samband med gudstjänst ber för klimat- och miljöfrågor i stort och för andra Gröna kyrkors arbete.
  • Regelbundet hålla sig uppdaterade om vad som händer på gronkyrka.se och i nyhetsbreven som skickas ut. I Hagakyrkan underlättar vi detta genom en notis i varje församlingsblad samt information på anslagstavla i kyrkan.

Mer information om Grön kyrka finns på gronkyrka.se

Klimatdiskussion
I Hagakyrkan anordnar vi diskussionsträffar kring miljö och klimat där alla intresserade kan delta. Klimatdiskussionernas upplägg utgår från fem B:n (Biffen, Butiken, Bilen, Bostaden och Börsen) där vi som individer och som församling kan bidra till en mer hållbar värld. Vi kommer att fokusera på en aspekt i taget och inleda med ett par diskussionsträffar kring varje tema och därefter avsluta med en utmaning på temat. Inför diskussionsträffarna kommer vi att ta fram förslag på material som kan läsas, lyssnas på eller tittas på, så att var och en kan välja på vilket sätt den vill ta till sig information. Det finns inte exakt samma material i de olika formerna men eftersom temat är detsamma kommer vi ändå kunna ha en gemensam diskussion, kanske ur lite olika perspektiv. 

Nu i slutet av våren ligger fokus på Bilen. Träffarna äger rum vid kyrkfikat söndagarna 30 april, 14 maj och 28 maj. Inför dessa träffar uppmuntras deltagarna att läsa, lyssna på eller titta på något eller några av de föreslagna materialen.

Se studiematerial här


Församlingsutmaning

Mot slutet av varje tema i klimatdiskussionerna kommer vi också ha en utmaning för att utmana oss själva att ta ytterligare steg i klimatarbetet. Nuvarande församlingsutmaning på temat bilen:

  • Ta dig till kyrkan, affären eller jobbet på ett alternativt sätt t.ex. åka kollektivt, gå, samåka eller cykla.
Veckodag: Vissa Söndagar
Tid: Efter gudstjänst
Åldersgrupp: Alla åldrar
Kontaktperson: Anders Fhager, 073-0801257