Veckodag: Lördag
Tid: Tid: 16.00
Åldersgrupp: Alla åldrar
Kontaktperson: Anders Huss, 073-0248221
Musik i Haga

Rubriken ”Musik i Haga” är ett samlingsnamn för konserter och musikgudstjänster i Hagakyrkan. Vi inbjuder till musikprogram av olika slag, som kör- och orgelkonserter samt medverkan av instrumentalensembler.  

Samlingarna är i regel förlagda till lördagar kl. 16.00.

Ibland har ”Musik i Haga” formen av musikcafé, då besökarna också erbjuds möjligheter att delta med sång. 

Under sommaren, med början midsommarhelgen, är söndagens gudstjänst förlagd till kl. 18.00 och har rubriken ”Sommarkväll i Haga”. Fokus ligger på sång och instrumentalmusik av skiftande slag. Samlingarna avslutas med en kortare andakt.Veckodag: Lördag
Tid: Tid: 16.00
Åldersgrupp: Alla åldrar
Kontaktperson: Anders Huss, 073-0248221