Församlingen
Hos oss är du välkommen precis som du är! Tillsammans utforskar vi den kristna tron och hjälper varandra att vara Jesu efterföljare. Vi önskar att Hagakyrkan ska få bli en naturlig mötesplats för människor i alla åldrar där vi kan växa både som människor och i den kristna tron. Vi vill vara en kyrka som finns till för dig, precis där du är!
Klockan 10:00 varje söndag är du välkommen att fira gudstjänst i kyrkan. Efter gudstjänsten är vi alla välkomna att fortsätta samvaron med kyrkkaffe och kyrksaft.
Också andra dagar i veckan händer det alltid något i Hagakyrkan. Titta i programbladet och här på hemsidan vad som händer just nu.
Gudstjänstgemenskap är viktigt men också mötet i mindre grupper. Vår församling består av sex omsorgsgrupper som utgör basen för gemenskap och det mesta vi gör i kyrkan. I omsorgsgrupperna ingår både församlingsmedlemmar och andra vänner till församlingen.
Hagakyrkan ligger belägen på väster bredvid Haga Centrum som är centralpunkten i ett av Örebros befolkningsrikaste områden. Kyrkan byggdes 1978 som en stadsdelskyrka av Vasakyrkans Missionsförsamling för att vara närvarande i Örebros västra delar.
1989 kändes det naturligt att efter elva år bilda en egen församling och Haga Missionsförsamling bildades. Då var vi 153 medlemmar och idag är vi ca 160.
Vi har våra rötter i Svenska Missionskyrkan som 2011 tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige  bildade ett nytt trossamfund. Vid kyrkokonferensen 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan för det nya trossamfundet. Du hittar med info om Equmeniakyrkan på www.equmeniakyrkan.se