Berättelsen
Publicerad 2024-03-26 av Peter Lyxell
 
Jag tänkte idag på hur man börjar en berättelse. "Det var en gång..." Så börjar ofta sagan. Men hur börjar berättelsen om tron på Jesus Kristus? Vi närmar oss påsken. Jag tänker på hur Markus-evangeliet inleds. Markus skriver "Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son" På en enda mening så har Markus helt fångat in vad berättelsen om Jesus handlar om.

"Här börjar glädjebudet". Glädjebudet är samma ord som evangelium. Goda nyheter. I antiken sände Rom ofta ut sina goda nyheter, evangelium, med en evangelist, en budbärare. Det kunde handla om att kejsaren fått en son, seger vunnits i strid. Goda nyheter helt enkelt.

"om Jesus Kristus". Här används det namn som Jesus fick när han föddes. Hans mänskliga namn. Där till läggs Kristus. Det är samma ord som Messias, på hebreiska, som betyder "Den smorde". Så blev blev kungarna i Gamla Testamentet "Den smorde" när man smorde honom med olja, som ett tecken på att han var den utvalde av Gud, den som nu fått makt och ära i sin roll som kung. Jesus Kristus bär både sin mänsklighet och sin gudomlighet i titeln, det som vi ibland uppfattar som ett dubbelnamn.

"Guds son" avslutar Markus meningen med. Jesus är både sann människa och sann Gud. Sänd av Gud att låta Guds rike och Guds hjärta bli uppenbar i världen, synliggöras i världen. Han är Guds avbild i en mänsklig gestalt.

Lite längre fram skriver Markus att budskapet, berättelsen fortsätter med en hälsning från Gud genom Jesus "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet". Tiden är alltid inne när det kommer till Guds rike, Guds rike är aldrig längre bort än ett andetag, då Gud är nära som luften vi andas.

Det är påsktid. Just nu ges vi en "Stilla vecka" för att vi behöver några dagar för att ta in vad Påskens berättelse handlar om! Unna dig ett vandra med i berättelsen denna vecka, och dagar framåt. Låt dig beröras av glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.

/Anna Lena, pastor
Arkiv
Det slitna bordet
2024-06-19 av Anna Lena Evehäll
Tystnad
2024-02-29 av Anna Lena Evehäll
Vem är Jona?
2024-01-24 av Anna Lena Evehäll
Lista äldre inlägg